Okna projektowane w oparciu o istniejące.

 
Tam Gdzie priorytetem jest wykonanie okna o wymiarach szklenia jak w oknach pierwszego montażu. Dzięki naciskowi na detale produkt wiernie odwzorowuje istotę stolarki klasycznej – małe przekroje ram i maksymalna powierzchnia szklenia*
Charakterystyka

  • okna z indywidualnie tworzonym profilem
  • możliwość zastosowania szyb jednokomorowych
  • zawiasy widoczne
  • okucie bez możliwości uchylenia

* Stolarka prezentowana jako okna odtworzeniowe projektowana jest w oparciu o okna istniejące oraz potrzeby inwestora – stąd każdorazowo może być wykonana odmiennie od materiału prezentowanego.

Detale z indywidualnym podejściem

 
Wąskie ramy, szpros o małym przekroju i odpowiednio dobrane szerokości szprosu wiedeńskiego pozwalają na uzyskanie odpowiednio dłuższych szkleń

Kompromis?


W wypadku prezentowanych okien kompromisem było zastosowanie podwójnego szklenia instalowanego od strony wewnętrznej. Od strony zewnętrznej profil wokół szyby pod kątem 45 stopni tak aby przywodził na myśl szklenie osadzane na kit.